A+ A A-

Otázky a otazníky v současné praxi opatrovnictví člověka

Základní informace Obsah kurzu PŘIHLÁŠKA
Název kurzuOtázky a otazníky v současné praxi opatrovnictví člověka
Cena1900 Kč (bez DPH)
Cena s DPH1900 Kč (AK - osvobozeno od DPH)
AkreditaceAK MV ČR
Datum konání kurzu07. 11. 2019
Čas9:00 - 13:30
LektorMgr. Monika Heczková
Místo konáníhotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

- Přehled současně platných právních předpisů souvisejících s problematikou omezení svéprávnosti a opatrovnictvím člověka (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zák. č.89/2012 Sb., zák.č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zák.č.372/2012 Sb., o zdravotnických službách atd.).
Novelizace přechodného ustanovení k platnosti soudních rozsudků o omezení svéprávnosti §3033
Novelizace §59, který vymezuje dobu platnosti soudního rozsudku o omezení svéprávnosti.
Uvedení podstatných kritérií, která jsou důvodem pro omezení svéprávnosti.
Práva a kompetence osob omezených ve svéprávnosti dle občanského zákona a dle vydaných individuálních soudních rozsudků
Významné rozsudky ke kompetencím osob omezených ve svéprávnosti.
Nejnovější nález Ústavního soudu ČR k náležitosti soudního procesu omezování svéprávnosti
- Povinnosti opatrovníka při ustanovení do funkce opatrovníka.
Uvedení podstatných informací do každoročního soupisu jmění opatrovance.
Dodatečné schvalování právního jednání opatrovance opatrovníkem
Rozsah kompetencí opatrovníků při rozhodování o poskytování zdravotnických služeb osobám omezeným ve svéprávnosti - povinnost užívání léků, povinnost podrobit se lékařskému vyšetření, povinnost dodržovat léčebný režim atd.
Upřesnění vztahů, práv a povinností mezi opatrovníky a poskytovateli sociálních služeb (nakládání s finančními prostředky klienta, souhlas s IP, podpis smlouvy, rozhodování)
- Účel a pravomoce opatrovnické rady Vztahy, kompetence a povinnosti mezi opatrovnickou radou, opatrovníkem a opatrovnickým soudem
Přehled podpůrných právních opatření pro osoby, které mají narušenou schopnost právně jednat.
Osoby s duševní poruchou a současná praxe s využití smlouvy o nápomoci při rozhodování
Osoby s duševní poruchou a současná praxe s využitím smlouvy o zastoupení členem domácnosti
Příklady vhodných vzorů smluv k nápomoci při rozhodování a zastoupením členem domácnosti.

Povinné údaje jsou orámovány modře
Poznámka: Při platbě v hotovosti je z organizačních důvodů cena vyšší. Od doby 5 dní před termínem kurzu již není možné platit převodem.
Částka:

Souhlasím s obchodními podmínkami: zobrazit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: zobrazit

Pokud Vám po odeslání přihlášky potvrzovací email nepřijde do 30 min., kontaktujte nás na info@vzdelavani.com nebo na tel. 777766109 pro ověření přihlášení.

DŮLEŽITÉ: V případě Vaší neúčasti na kurzu prosím dbejte na včasné odhlášení dle obchodních podmínek. Při pozdním odhlášení nebo neodhlášení a Vaší neúčasti na kurzu nemůže být brán zřetel na Vaši neúčast a budeme po Vás požadovat uhrazení vloženého.

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit