A+ A A-

On-line kurz! Zákon o sociálních službách se zaměřením na soulad postupů v rámci epidemiologických opatření a uplatnění v praxi

Základní informace Obsah kurzu PŘIHLÁŠKA
Název kurzuOn-line kurz! Zákon o sociálních službách se zaměřením na soulad postupů v rámci epidemiologických opatření a uplatnění v praxi
Cena1600 Kč (bez DPH)
Cena s DPH1600 Kč (AK - osvobozeno od DPH)
Akreditaceč. A2020/0601-SP/PC/VP
Datum konání kurzu27. 10. 2020
Čas9:00 - cca 14:00
LektorMgr. Ilona Kolářová
Místo konáníOnline webinář
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení do skupiny, kde si předem po prokliku odkazu můžete vyzkoušet nastavení svého audia a videa. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání kurzu od cca 8 hodin. Každý účastník se přihlásí celým svým jménem a příjmením pro zapsání do prezenční listiny.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.


Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s platnými epidemiologickými postupy a využití v praxi - aktuální znění včetně seznámení s platnými doporučenými postupy

Obsah:

Vybraná ustanovení zákona o sociálních službách - využití jednotlivých ustanovení v praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, např. sociální poradenství, příspěvek na péči - jeho využití, druh sociální služby, smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb, GDRP, soulad se zákonem o ochraně veřejného zdraví, o pomoci v hmotné nouzi a katalogu prací.

Platné doporučené postupy v době epidemie pro jednotlivé cílové skupiny a jejich využití v praxi, práce ve ztížených podmínkách, podpora pracovníků, kteří se nacházejí v přímém kontaktu s osobami v karanténě.

Odbornost sociálního pracovníka a podmínky pro výkon povolání, další vzdělávání - stanovisko pro absolvování počtu hodin dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči v době nouzového stavu.

Znění vyhlášky č. 332/2013 Sb., účinné k 1. 11. 2013 (Standardizovaný záznam sociálního pracovníka) - obsah a využití v praxi, prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., účinné k 1.1.2006, využití v praxi – úhrady za poskytování sociálních služeb, výpočet úhrady, poskytování základních činností.

Seznámení s Usnesením Vlády ČR č. 418 o přijetí krizového opatření

 

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

Povinné údaje jsou orámovány modře
Částka:

Souhlasím s obchodními podmínkami: zobrazit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: zobrazit

Pokud Vám po odeslání přihlášky potvrzovací email nepřijde do 30 min., kontaktujte nás na info@vzdelavani.com nebo na tel. 777766109 pro ověření přihlášení.

DŮLEŽITÉ: V případě Vaší neúčasti na kurzu prosím dbejte na včasné odhlášení dle obchodních podmínek. Při pozdním odhlášení nebo neodhlášení a Vaší neúčasti na kurzu nemůže být brán zřetel na Vaši neúčast a budeme po Vás požadovat uhrazení vloženého.

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit