A+ A A-

Zákon o sociálních službách - aktuálně - bude se konat online!

Základní informace Obsah kurzu PŘIHLÁŠKA
Název kurzuZákon o sociálních službách - aktuálně - bude se konat online!
Cena1600 Kč (bez DPH)
Cena s DPH1600 Kč (AK - osvobozeno od DPH)
Akreditaceč. A2020/0601-SP/PC/VP
Datum konání kurzu18. 03. 2021
Čas9:00 - cca 13:30
LektorMgr. Ilona Kolářová
Místo konáníOnline webinář
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme bližší informace k připojení ke kurzu s podrobným návodem jak se připojit, je to jednoduché a zvládne to skutečně každý za pár minut. Připojení si den předem můžete vyzkoušet. K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook, obojí musí mít připojení k internetu. :)

 

1. Seznámení s platnými doporučenými postupy (č. 12 – č. 18) v souvislosti s pandemií Covid -19 a dopady na praxi.

2. Vybraná ustanovení zákona o sociálních službách a využití v současné praxi . stanoviska a doporučené postupy k vybraným problémům současné praxe poskytovatelů sociálních služeb (základní činnosti jednotlivých sociálních služeb, oblast příspěvku na péči a jeho využití, smluvní ujednání v souladu s ochranou osobních údajů (GDPR), poradenství a jeho praktické využití a další).

3. Rámec výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků obecních úřadů a jejich spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v platné právní úpravě v souvislosti s pandemií Covid -19

4. Seznámení s výběrem aktuálního znění prováděcích vyhlášek k zákonu o sociálních službách – prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. a vyhláška č. 332/2013 Sb. (o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka) a uplatnění v praxi.

5. Doporučené postupy a stanoviska k sociální práci sociálních pracovníků, důležitost výkonu činností sociální práce včetně seznámení se souvijejícími právními předpisy

7. Dotazy a výměna zkušeností z praxe, závěrečná diskuze.

 

Povinné údaje jsou orámovány modře
Částka:

Souhlasím s obchodními podmínkami: zobrazit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: zobrazit

Pokud Vám po odeslání přihlášky potvrzovací email nepřijde do 30 min., kontaktujte nás na info@vzdelavani.com nebo na tel. 777766109 pro ověření přihlášení.

DŮLEŽITÉ: V případě Vaší neúčasti na kurzu prosím dbejte na včasné odhlášení dle obchodních podmínek. Při pozdním odhlášení nebo neodhlášení a Vaší neúčasti na kurzu nemůže být brán zřetel na Vaši neúčast a budeme po Vás požadovat uhrazení vloženého.

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit