A+ A A-

Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...

Základní informace Obsah kurzu PŘIHLÁŠKA
Název kurzuZákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Cena1900 Kč (bez DPH)
Cena s DPH1900 Kč (AK - osvobozeno od DPH)
AkreditaceMPSV ČR
Datum konání kurzu14. 11. 2019
Čas9:00 - 13:00
LektorMgr. Ilona Kolářová
Místo konáníDům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel


2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,


3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)


4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb


5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),


7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.


8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností


9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí


10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam


11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.


12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Povinné údaje jsou orámovány modře
Poznámka: Při platbě v hotovosti je z organizačních důvodů cena vyšší. Od doby 5 dní před termínem kurzu již není možné platit převodem.
Částka:

Souhlasím s obchodními podmínkami: zobrazit
Souhlasím se zpracováním osobních údajů: zobrazit

Pokud Vám po odeslání přihlášky potvrzovací email nepřijde do 30 min., kontaktujte nás na info@vzdelavani.com nebo na tel. 777766109 pro ověření přihlášení.

DŮLEŽITÉ: V případě Vaší neúčasti na kurzu prosím dbejte na včasné odhlášení dle obchodních podmínek. Při pozdním odhlášení nebo neodhlášení a Vaší neúčasti na kurzu nemůže být brán zřetel na Vaši neúčast a budeme po Vás požadovat uhrazení vloženého.

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit