http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

13.12.2018
9:00 - 13:30
Pardubice
Zákon o sociálních službách - aktuality a praxe
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

- výklad vybraných platných ustanovení zákona, novinky a výhled pro 2018/19
- výklad a příklady z praxe:
 - příspěvek na péči,
 - sociální práce,
 - smluvní ujednání,
 - katalog prací a zavedení do praxe,
 - detence,
 - ochrana osobních údajů /GDRP,
 - seznámení se stanovisky a doporučenými postupy
Zákon o sociálních službách a související předpisy v praxi včetně podání aktuálních informací z oblasti sociální práce.

Zobrazit
17.01.2019
9:00 - 13:30
Praha
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, připravili jsme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené. Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku
* pracovní doby, její formy a rozvrhování, včetně flexibilních nástrojů,
* doby odpočinku, jeho formy a zákonné limity,
* kratší a pružné pracovní doby,
* výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
* překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, při pružné pracovní době a při výkonu práce „z domova“
* dovolené.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

Zobrazit
24.01.2019
09:00 - 13:30
Pardubice
Vybrané otázky k úhradám za poskytování socálních služeb
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 09:00 - 13:30 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Vymezení podstatných principů a právních ustanovení zákona o sociálních službách k problematice finančních úhrad.

Přehled souvisejících prováděcích právních předpisů, dále doporučených postupů a stanovisek MPSV k problematice financování sociálních služeb.

Přehled sociálních služeb poskytovaných bezúhradně, za částečnou úhradu finančních nákladů nebo za plnou úhradu finančních nákladů.

Charakteristika základních činností a fakultativních činností za které se stanovuje úhrada finančních nákladů.

Vymezení podstatných skutečností při zajišťování základních činností a fakultativních činností v systému sociálních služeb.

Vysvětlení smluvního principu v oblasti sociálních služeb, práv a povinností smluvních stran dle současného občanského zákona (vymahatelnost dluhu, bezdůvodné obohacení v sociálních službách,

Úhradové mechanismy, jednotky a úkony v současných sociálních službách.

Vyúčtování poskytnutí sociální služby, včetně způsobu úhrady, přeplatků a nedoplatků

Možné správní delikty při nesprávném stanovení výše finančních úhrad.

Problematika finančních příjmů klientů sociálních služeb – povinnost doložení skutečných finančních příjmů klientů pro poskytnutí sociální služby.

Nedostatečné finanční příjmy klientů, exekuce, stanovení výše úhrady zpětně za uplynulé období.

Jiné možné finanční zdroje pro financování sociální služby – dohoda s třetí osobou, dary, sponzorink.

Stanovení výše úhrady za skutečně spotřebovaný čas na zajištění a provedení úkonu činnosti sociální služby. Příklady nesprávně stanovených úhrad z praxe.

Specifika stanovování finančních úhrad u pečovatelské služby.

Správné stanovení výše finanční úhrady za základní činnosti v denním stacionáři, odlehčovací službě a chráněném bydlení. Příklady nejčastějších chyb v praxi.

Stanovení výše finanční úhrady za dovoz a donášku oběda, pomoc při přípravě stravy, pomoc při podávání stravy, zajištění stravy, zajištění umělé výživy. Vyúčtování záloh, přeplatků a nedoplatků.

Specifika úhrad za stravování v chráněném bydlení a pečovatelské službě.

Základní činnost ubytování a její úkony. Stanovení výše úhrady za úkony spojené s ubytováním, vyúčtování záloh, přeplatků a nedoplatků.

Pojem péče v sociálních službách.

Variabilita úhrad za péči v systému sociálních služeb. Stanovení výše úhrady za úkony péče, zálohy, přeplatky a nedoplatky.

Stanovení výše úhrady za pobyt, stravu a péči u dětí a mládeže v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Zobrazit
31.01.2019
9:00 - 13:00
Praha
Novela DPH 2019 - Stav a vývoj legislativy ČR a EU v oblasti DPH, výklad připravované novelizace pro rok 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Ing. Michaela Strnadová

Anotace - Novela DPH 2019
Stav a vývoj legislativy ČR a EU v oblasti DPH, výklad připravované novelizace pro rok 2019

Změny v počítání obratu pro účely registrace
Vymezení osob povinných k dani - postavení jednatelů
Nové vymezení finančního leasingu (dodání zboží vs poskytnutí služby)
Pravidla zdaňování poukazů (jednoúčelové a víceúčelové poukazy a jejich převody)
Nová ustanovení o DUZP (vedlejší plnění k nájmu, dlouhodobá plnění)
Daňové doklady (povinnost doručování daňových dokladů, změny v použití souhrnných daňových dokladů)
Výpočet daně  shora a zaokrouhlování, definice ceny obvyklé a nová ustanovení o základu daně (směna, platby virtuální měnou), úplata a dotace
Opravy základu daně, nová pravidla pro zahrnování dobropisů do daňového přiznání, nová ustanovení pro opravu výše daně u nedobytných pohledávek
Pronájem nemovitostí a omezení opce zdanění
Krácení odpočtu daně a korekční mechanismy (změny ve výpočtu koeficientu, úprava odpočtu daně v případě opravy nemovitosti), nárok na odpočet daně při registraci
Telekomunikační služby, rozhlasové a televizní vysílání, elektronicky poskytované služby a nová pravidla pro určení místa plnění
Časové posuny v DPH (zahrnutí údajů do nesprávných zdaňovacích období a nová formulace § 104)
Další

 

Profesní profil
Michaela Strnadová je senior konzultantem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. V předchozích letech pracovala mj. jako manažer oddělení DPH ve společnosti TPA (Horwath) Tax. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998. Od roku 2008 se specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Má bohaté zkušenosti s tuzemskými i zahraničními klienty z oblasti nemovitostí, služeb, výroby i obchodu. Věnuje se přednáškové činnosti. Paní Strnadová je registrovaným daňovým poradcem v České republice od roku 2009 a hovoří česky a anglicky.


Zobrazit
14.02.2019
9:00 - 13:30
Praha
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, připravili jsme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené. Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku
* pracovní doby, její formy a rozvrhování, včetně flexibilních nástrojů,
* doby odpočinku, jeho formy a zákonné limity,
* kratší a pružné pracovní doby,
* výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
* překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, při pružné pracovní době a při výkonu práce „z domova“
* dovolené.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Žádné aktuální kurzy

Ústí nad Labem

Žádné aktuální kurzy

Pardubice

Praha

Přihlásit se pod svým účtem

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit