http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

14.11.2019
9:00 - 13:00
Ústí nad Labem
TERMÍN OBSAZEN - Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Zobrazitmísto konání: Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel


2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,


3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)


4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb


5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),


7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.


8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností


9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí


10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam


11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.


12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Zobrazit
19.11.2019
9:00 - 13:00
Pardubice
Rozpočet obce 2020 a výhled rozpočtu na volební období s Ing. Luďkem Tesařem
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

Cíle:
•    Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
•    Výhled – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost a úvěry
•    Limit bezpečné zadluženosti
•    Plánované změny zákonů o rozpočtových pravidlech a tzv. RUD

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
•    Makroekonomický přehled
•    Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
•    Plnění daňových příjmů
•    Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
•    Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
•    Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
•    Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
•    Příjmy – rozpočtové určení daní
•    Výdaje
•    Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
•    Zdravý rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu
•    Cíl střednědobého výhledu
•    Požadavky zákona
•    Praktická doporučení
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
•    Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
•    Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení

Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Zobrazit
26.11.2019
9:00 - 13:00
Ústí nad Labem
Rozpočet obce 2020 a výhled rozpočtu na volební období s Ing. Luďkem Tesařem
Zobrazitmísto konání: Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

Cíle:
•    Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
•    Výhled – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost a úvěry
•    Limit bezpečné zadluženosti
•    Plánované změny zákonů o rozpočtových pravidlech a tzv. RUD

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
•    Makroekonomický přehled
•    Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
•    Plnění daňových příjmů
•    Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
•    Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
•    Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
•    Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
•    Příjmy – rozpočtové určení daní
•    Výdaje
•    Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
•    Zdravý rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu
•    Cíl střednědobého výhledu
•    Požadavky zákona
•    Praktická doporučení
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
•    Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
•    Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení

Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Zobrazit
28.11.2019
9:00 - 13:00
Liberec
Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Mgr. Ilona Kolářová - dlouhodobá pracovnice MPSV a odborná lektorka se zkušenostmi z praxe

 

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel

2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,

3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)

4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb

5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),

7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.

8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností

9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí

10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam

11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.

12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Zobrazit
29.11.2019
9:00 - 13:30
Praha
Náhrada škody v PPV a aktuální otázky vybraných oblastí pracovního práva + e-neschopenka
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Náhrada škody a nemajetkové újmy podle zákoníku práce
- odpovědnost zaměstnance
- odpovědnost zaměstnavatele
- náhrada za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
Vybrané instituty pracovněprávních vztahů
- způsoby vzniku pracovního poměru a dohod o pracích mimo pracovní poměr
- převedení zaměstnance na jinou práci
- způsoby rozvázání pracovního poměru a dohod o pracích mimo pracovní poměr
- neplatné rozvázání pracovního poměru
- doručování písemností
- konkurenční doložka
Aktuality pracovního práva

 

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti, především v souvislosti se zavedením e-neschopenky od roku 2020, rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se pracovněprávních vztahů.

 

! Doporučení pana Mgr. Schmieda - bylo by vhodné, aby si účastníci přinesli na seminář platné znění zákoníku práce, děkujeme !

Zobrazit
03.12.2019
9:00 - 13:00
Liberec
Rozpočet obce 2020 a výhled rozpočtu na volební období s Ing. Luďkem Tesařem
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 2000 | lektor: Ing. Luděk Tesař

Cíle:
•    Rozpočet 2020 – doporučená inovativní struktura s minimalizací administrativní zátěže
•    Výhled – střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtová odpovědnost a úvěry
•    Limit bezpečné zadluženosti
•    Plánované změny zákonů o rozpočtových pravidlech a tzv. RUD

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
•    Makroekonomický přehled
•    Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
•    Plnění daňových příjmů
•    Připravované změny rozpočtových pravidel a RUD
•    Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
•    Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
•    Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
•    Příjmy – rozpočtové určení daní
•    Výdaje
•    Financování – úvěry a nástroje finančního trhu
•    Zdravý rozpočet
Střednědobý výhled rozpočtu
•    Cíl střednědobého výhledu
•    Požadavky zákona
•    Praktická doporučení
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
•    Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
•    Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení

Ing. Luděk Tesař - expert na finance a rozvoj samospráv; spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní

Zobrazit
05.12.2019
9:00 - 13:00
Praha
Zákon o sociálních službách – aktuality 2019/2021, příspěvek na péči, poskytovatelé sociálních služeb, sociální práce, sociální šetření vč. poradenství, stanovení úhrad...
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

OBSAH:
1. Úvod – aktuality z oblasti zákona o sociálních službách včetně návrhů připravovaných novel


2. platná právní úprava – praktické využití novely zákona o sociálních službách účinné od IV/2019 a VII/2019; novely zákona o pomoci v hmotné nouzi od II/2019:
- o seznámení s využitím novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné k 1.2.2019 - seznámení s postupem ÚP ČR - úprava způsobu výplaty příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek,
- o seznámení s novelou zákona o sociálních službách s dělenou účinností k 1.4.2019 a k 1.7.2019 - pomoc sociálního pracovníka při poskytování PnP a jeho využití,


3. seznámení s adaptačním zákonem ke GDPR (schválen 12.3.2019)- využití v praxi (příklady)


4. seznámení s připravovaným návrhem novely vyhlášky č. 332/2013 Sb. a využití v praxi sociálního pracovníka obsah a využití sociálních pracovníků obecních úřadů - možné praktické využití i pro sociální pracovníky poskytovatelů sociálních služeb


5. příspěvek na péči v praxi:
- nárok osob, pečující osoba a příjemce
- implementace nařízení č.883/2004 v rámci příspěvku na péči a sociálních služeb,
- poskytování příspěvku na péči,
- využívání v souladu se základními činnosmti podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.


6. sociální poradenství:
- o poskytování sociálního poradenství sociálním pracovníkem v rámci sociálního šetření,
- o seznámení s novým postupem č. 5/2018, kterým se nahrazuje DP č. 4/2017 (spolupráce sociálních pracovníků - detence, postup obecního úřadu při uzavírání smluv, postup poskytovatele, nové formuláře: vzor lékařského posudku, oznámení o držení osoby v zařízení…),


7. stanovení úhrady podle § 73, smluvní ujednání podle § 91 v případech, kdy se osoba nemůže podepsat. Seznámení s poskytováním dotačních titulů pro činnosti sociální práce na krajských a obecních úřadech § 102 - §103 zákona o sociálních službách.


8. oblast odbornosti sociálního pracovníka, povinnost vzdělání, katalog prací včetně zařazování sociálních pracovníků podle náročnosti činností


9. formy spolupráce sociálních pracovníků obecních úřadů, poskytovatelů sociálních služeb, úřadů práce včetně spolupráce s veřejnými opatrovníky bez kumuace funkcí


10. sociální šetření a individuální plán klienta v rámci činností sociální práce – předmět zjištění, dohoda s klientem, samotný záznam


11. prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., a její využití v praxi, základní činnosti, výpočet úhrad za poskytování sociální služby.


12. diskuze - řešení konkrétních příkladů z praxe a aplikace jednotlivých právních úprav.

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Ústí nad Labem

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Pardubice

Praha

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit