http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

04.12.2020
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách - aktuálně - bude se konat online!
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme bližší informace k připojení ke kurzu s podrobným návodem jak se připojit, je to jednoduché a zvládne to skutečně každý za pár minut. K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook, obojí musí mít připojení k internetu. :)

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Absolvent tohoto vzdělávacího programu: je seznámen s aktualitami zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn. Prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice. Seznámí se s problematikou osob, které nejsou schopny řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak aby v praxi docíli maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci, tj. s případy kdy službu v domácnosti poskytuje rodina - osoba blízká nebo asistent sociální péče (praktické případy) a případy kdy službu poskytuje poskytovatel sociálních služeb. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

Zobrazit
11.12.2020
9:30 - cca 13:30
Webinář
On- line kurz! Novela zákoníku práce - zásadní věcné změny novely zákoníku práce s účinností od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:30 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání kurzu od cca 8:30 hod.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MV ČR

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

A n o t a c e:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:
- možnost vytváření sdílených pracovních míst,
- koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
- rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
- rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
- změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
- změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
- změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
- změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
- další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Zobrazit
15.12.2020
09:00 - cca 13:30
Webinář
Vybrané otázky k úhradám za poskytování socálních služeb
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 09:00 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Monika Heczková

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem. K samotnému kurzu se bude možné připojit v den konání kurzu od cca 8:30 hod.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

 

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MPSV ČR

 

Vymezení podstatných principů a právních ustanovení zákona o sociálních službách k problematice finančních úhrad.

Přehled souvisejících prováděcích právních předpisů, dále doporučených postupů a stanovisek MPSV k problematice financování sociálních služeb.

Přehled sociálních služeb poskytovaných bezúhradně, za částečnou úhradu finančních nákladů nebo za plnou úhradu finančních nákladů.

Charakteristika základních činností a fakultativních činností za které se stanovuje úhrada finančních nákladů.

Vymezení podstatných skutečností při zajišťování základních činností a fakultativních činností v systému sociálních služeb.

Vysvětlení smluvního principu v oblasti sociálních služeb, práv a povinností smluvních stran dle současného občanského zákona (vymahatelnost dluhu, bezdůvodné obohacení v sociálních službách,

Úhradové mechanismy, jednotky a úkony v současných sociálních službách.

Vyúčtování poskytnutí sociální služby, včetně způsobu úhrady, přeplatků a nedoplatků

Možné správní delikty při nesprávném stanovení výše finančních úhrad.

Problematika finančních příjmů klientů sociálních služeb – povinnost doložení skutečných finančních příjmů klientů pro poskytnutí sociální služby.

Nedostatečné finanční příjmy klientů, exekuce, stanovení výše úhrady zpětně za uplynulé období.

Jiné možné finanční zdroje pro financování sociální služby – dohoda s třetí osobou, dary, sponzorink.

Stanovení výše úhrady za skutečně spotřebovaný čas na zajištění a provedení úkonu činnosti sociální služby. Příklady nesprávně stanovených úhrad z praxe.

Specifika stanovování finančních úhrad u pečovatelské služby.

Správné stanovení výše finanční úhrady za základní činnosti v denním stacionáři, odlehčovací službě a chráněném bydlení. Příklady nejčastějších chyb v praxi.

Stanovení výše finanční úhrady za dovoz a donášku oběda, pomoc při přípravě stravy, pomoc při podávání stravy, zajištění stravy, zajištění umělé výživy. Vyúčtování záloh, přeplatků a nedoplatků.

Specifika úhrad za stravování v chráněném bydlení a pečovatelské službě.

Základní činnost ubytování a její úkony. Stanovení výše úhrady za úkony spojené s ubytováním, vyúčtování záloh, přeplatků a nedoplatků.

Pojem péče v sociálních službách.

Variabilita úhrad za péči v systému sociálních služeb. Stanovení výše úhrady za úkony péče, zálohy, přeplatky a nedoplatky.

Stanovení výše úhrady za pobyt, stravu a péči u dětí a mládeže v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Zobrazit
17.12.2020
9:00 - cca 13:30
Pardubice
Zákon o sociálních službách - aktuálně
Zobrazitmísto konání: hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Absolvent tohoto vzdělávacího programu: je seznámen s aktualitami zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn. Prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice. Seznámí se s problematikou osob, které nejsou schopny řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak aby v praxi docíli maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci, tj. s případy kdy službu v domácnosti poskytuje rodina - osoba blízká nebo asistent sociální péče (praktické případy) a případy kdy službu poskytuje poskytovatel sociálních služeb. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

Zobrazit
18.12.2020
9:00 - cca 13:30
Praha
Zákon o sociálních službách - aktuálně
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Absolvent tohoto vzdělávacího programu: je seznámen s aktualitami zákona o sociálních službách a s dopady jednotlivých změn. Prohloubí a rozvine si své zkušenosti, které následně bude schopen uplatnit v praxi. Přestože se jedná o základní kurz, již se předpokládá, že účastníci vzdělávání mají určité povědomí o této problematice. Seznámí se s problematikou osob, které nejsou schopny řešit sami nepříznivou sociální situaci a mohou ji řešit prostřednictvím sociálních pracovníků nebo prostřednictvím sociální služby zaměřené na individuální potřeby člověka tak aby v praxi docíli maximální schopnosti začlenění do společnosti (příklady z praxe). Dále se účastníci seznámí s úkolem sociálních služeb a úkolem sociálních pracovníků. Seznámí se s oprávněnou osobou poskytující sociální službu - právnická nebo fyzická osoba, která má dle zákona registraci, dále budou seznámení s příspěvkem na péči a jeho určeními. Účastníci budou informováni o smluvních vztazích při zajištění potřebné pomoci, tj. s případy kdy službu v domácnosti poskytuje rodina - osoba blízká nebo asistent sociální péče (praktické případy) a případy kdy službu poskytuje poskytovatel sociálních služeb. Budou seznámeni se zněním, popř. se změnami podle novel, např. při posuzování lékařů, výkonu sociální práce a seznámí se s vymezením sociální práce sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči včetně povinnosti odborné kvalifikace.

 

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Žádné aktuální kurzy

Praha

Ústí nad Labem

Brno

Žádné aktuální kurzy

Pardubice

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit