http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
http://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

21.01.2021
9:00 - cca 13:30
Webinář
Zákon o sociálních službách - aktuálně - bude se konat online!
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme bližší informace k připojení ke kurzu s podrobným návodem jak se připojit, je to jednoduché a zvládne to skutečně každý za pár minut. Připojení si den předem můžete vyzkoušet. K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook, obojí musí mít připojení k internetu. :)

 

1. Seznámení s platnými doporučenými postupy (č. 12 – č. 18) v souvislosti s pandemií Covid -19 a dopady na praxi.

2. Vybraná ustanovení zákona o sociálních službách a využití v současné praxi . stanoviska a doporučené postupy k vybraným problémům současné praxe poskytovatelů sociálních služeb (základní činnosti jednotlivých sociálních služeb, oblast příspěvku na péči a jeho využití, smluvní ujednání v souladu s ochranou osobních údajů (GDPR), poradenství a jeho praktické využití a další).

3. Rámec výkonu činností sociální práce sociálních pracovníků obecních úřadů a jejich spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v platné právní úpravě v souvislosti s pandemií Covid -19

4. Seznámení s výběrem aktuálního znění prováděcích vyhlášek k zákonu o sociálních službách – prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách č. 505/2006 Sb. a vyhláška č. 332/2013 Sb. (o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka) a uplatnění v praxi.

5. Doporučené postupy a stanoviska k sociální práci sociálních pracovníků, důležitost výkonu činností sociální práce včetně seznámení se souvijejícími právními předpisy

7. Dotazy a výměna zkušeností z praxe, závěrečná diskuze.

 

Zobrazit
28.01.2021
9:00 - cca 13:00
Webinář
Dopady daňového balíčku na obce a doporučení k rozpočtovému řízení v současné době
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:00 - cca 13:00 | cena: 2500 | lektor: Ing. Luděk Tesař, Ing. Miroslav Matej

Dopady daňového balíčku na obce a doporučení k rozpočtovému řízení v současné době.
- Revidujeme účinné změny daňových zákonů na obce, včetně změny rozpočtového určení daní (RUD).
- Shrneme dosavadní vývoj a očekávání v ekonomice s ohledem na hlavní vlivy na samosprávy.
- Poskytneme doporučení jak se zachovat, které nástroje a opatření v samosprávách aplikovat.

Ing. Luděk TESAŘ, Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D. (MFČR)

CÍLOVÁ SKUPINA: obce, města, městské části a obvody, kraje, DSO, ekonomové a volení zástupci, kontrolní orgány, tajemník, interní audit, účetní, …

Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
- Makroekonomický přehled
- Změny daní a dopady na samosprávy
- Další změny zákonů s vlivem na finance samospráv – např. úpravy v oblasti poplatků za odpady

Rozpočet
- Jak koncipovat rozpočet v nejisté době
- Vhodné nástroje pro řízení rozpočtu v krizi
- Doporučené úpravy rozpočtů
- Ukázka rozpočtů „clever“
- Financování investic a rozvoje v současnosti a doporučení
- Úvěry a Investiční úvěrové rámce – jak koncipovat

Střednědobý výhled rozpočtu
- Cíl střednědobého výhledu
- Požadavky zákona
- Zvýšení finančních možností obce k realizaci cílů

Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
- Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
- Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity

Závěr a doporučení

 

Profesní profil lektorů:


Ing. Luděk TESAŘ
Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, ÚV ČR a samosprávy. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. Spoluzakladatel značky Regionservis, zakladatel značky Cityfinance. Zkušený ve standardech řízení kvality ISO, CAF, EFQM, BSC a strategickém řízení. Zkušenosti z kapitálového trhu na základě licence ČNB. Certifikovaný projektový manažer dle mezinárodních standardů IPMA, autor mnoha odborných článků, studií a analýz.

Ing. Miroslav Matej, Ph.D.
Ředitel odboru financování územních rozpočtů se značnou praxí. Pracoval v Evropské investiční bance ve výboru pro audit. Byl auditorem Evropského účetního dvora. Na ministerstvu financí působil zejména v oblastech pro Evropskou integraci a byl také vedoucím oddělení Národního fondu. Byl několik let náměstkem ministra sekce Rozpočtové, auditní a provozní.

Zobrazit
29.01.2021
9:30 - cca 13:30
Webinář
On- line kurz! Novela zákoníku práce s důrazem na novou koncepci dovolené
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:30 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MV ČR

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

A n o t a c e:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:
- možnost vytváření sdílených pracovních míst,
- koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
- rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
- rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
- změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
- změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
- změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
- změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
- další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Zobrazit
09.02.2021
9:30 - cca 13:30
Webinář
On- line kurz! Novela zákoníku práce s důrazem na novou koncepci dovolené
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:30 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MV ČR

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

A n o t a c e:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:
- možnost vytváření sdílených pracovních míst,
- koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
- rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
- rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
- změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
- změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
- změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
- změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
- další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Zobrazit
11.03.2021
9:30 - cca 13:30
Webinář
On- line kurz! Novela zákoníku práce s důrazem na novou koncepci dovolené
Zobrazitmísto konání: on-line
čas: 9:30 - cca 13:30 | cena: 1600 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Kurz se bude konat on-line!

Cca 2 dny před kurzem Vám zašleme odkaz k připojení ke kurzu i zkušební odkaz kde si můžete připojení vyzkoušet den předem.

K připojení ke kurzu Vám stačí klasický počítač s repráčky, případně notebook a připojení k internetu.

Každý účastník tohoto kurzu obdrží akreditované osvědčení MV ČR

 

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

A n o t a c e:

Parlamentem České republiky byla schválena zásadní novela zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů. S dělenou účinností, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, zavádí některé velmi podstatné věcné změny, především koncepční změnu dovolené.

Cílem semináře je prezentace nejdůležitějších věcných změn zásadních institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů, mezi něž patří:
- možnost vytváření sdílených pracovních míst,
- koncepční změna výpočtu a čerpání dovolené (v hodinách),
- rozšíření důvodů vyloučení pružného rozvržení pracovní doby,
- rozšíření okruhu překážek v práci v obecném zájmu (jiné úkony v obec. zájmu),
- změny v oblasti náhrad za ztrátu na výdělku a některých dalších náhrad majetkové a nemajetkové újmy,
- změny povinností v oblasti agenturního zaměstnávání a při vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb,
- změny v oblasti doručování písemností a vydávání potvrzení o zaměstnání,
- změny v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zvláštní případ výpovědi dané zaměstnancem v souvislosti s přechodem,
- další dílčí změny věcné i legislativně technické.

Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích a dalších zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva a plní úkoly v této oblasti.

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Žádné aktuální kurzy

Praha

Ústí nad Labem

Žádné aktuální kurzy

Brno

Pardubice

Žádné aktuální kurzy

Jihlava

Žádné aktuální kurzy

Přihlásit se pod svým účtem

Přihlásit se nebo Vytvořit účet

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit