https://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide6gk-is-118.jpglink
https://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide7gk-is-118.jpglink
https://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide4gk-is-118.jpglink
https://www.vzdelavani.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/slide8gk-is-118.jpglink
0 1 2 3
Progress bar

Nejbližsí školení

19.02.2019
9:00 - 13:30
Liberec
Otázky a otazníky v současné praxi opatrovnictví člověka
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Monika Heczková

- Přehled současně platných právních předpisů souvisejících s problematikou omezení svéprávnosti a opatrovnictvím člověka (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením zák. č.89/2012 Sb., zák.č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zák.č.372/2012 Sb., o zdravotnických službách atd.).
Novelizace přechodného ustanovení k platnosti soudních rozsudků o omezení svéprávnosti §3033
Novelizace §59, který vymezuje dobu platnosti soudního rozsudku o omezení svéprávnosti.
Uvedení podstatných kritérií, která jsou důvodem pro omezení svéprávnosti.
Práva a kompetence osob omezených ve svéprávnosti dle občanského zákona a dle vydaných individuálních soudních rozsudků
Významné rozsudky ke kompetencím osob omezených ve svéprávnosti.
Nejnovější nález Ústavního soudu ČR k náležitosti soudního procesu omezování svéprávnosti
- Povinnosti opatrovníka při ustanovení do funkce opatrovníka.
Uvedení podstatných informací do každoročního soupisu jmění opatrovance.
Dodatečné schvalování právního jednání opatrovance opatrovníkem
Rozsah kompetencí opatrovníků při rozhodování o poskytování zdravotnických služeb osobám omezeným ve svéprávnosti - povinnost užívání léků, povinnost podrobit se lékařskému vyšetření, povinnost dodržovat léčebný režim atd.
Upřesnění vztahů, práv a povinností mezi opatrovníky a poskytovateli sociálních služeb (nakládání s finančními prostředky klienta, souhlas s IP, podpis smlouvy, rozhodování)
- Účel a pravomoce opatrovnické rady Vztahy, kompetence a povinnosti mezi opatrovnickou radou, opatrovníkem a opatrovnickým soudem
Přehled podpůrných právních opatření pro osoby, které mají narušenou schopnost právně jednat.
Osoby s duševní poruchou a současná praxe s využití smlouvy o nápomoci při rozhodování
Osoby s duševní poruchou a současná praxe s využitím smlouvy o zastoupení členem domácnosti
Příklady vhodných vzorů smluv k nápomoci při rozhodování a zastoupením členem domácnosti.

Zobrazit
21.02.2019
9:00 - 13:00
Praha
Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků v souladu se schváleným adaptačního zákona (účinnost,kodex, seznámení s metodikou GDRP - sociální práce podle GDRP v sociální oblasti)
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků  v  souladu  se  schváleným  adaptačního  zákona  (účinnost,kodex, seznámení  s  metodikou  GDRP - sociální  práce  podle  GDRP  v  sociální  oblasti),
seznámení:
- s novou právní úpravou v rámci příspěvku na péči a jeho využívání,
- s metodikou  pro  poskytování  příspěvku  na  výkon  sociální  práce,
- s novelou standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
URČENO:
vedoucím a sociálním pracovníkům na obecních, krajských úřadech a u poskytovatelů sociálních služeb, ostatním pracovníkům v sociální oblasti
CÍLE SEMINÁŘE:
je doplnit a prohloubit znalosti potřebné pro praktické využití ustanovení zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů při činnosti sociálních pracovníků (činnosti sociálního pracovníka a jejich náročnost v právních předpisech
- poradenství, depistáž, sociální šetření).
Podání informací pro řešením jednotlivých případů a situací v souladu se zákonem o S.S. a dalšími právními předpisy stanovení platové třídy podle náročnosti činností (katalog prací), vymezení údajů ve smlouvě o poskytování sociání služby( soulad s § 91 a adaptačním zákonem, řešení úhrad za sociální služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., soulad činností sociální práce se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. Praktické postupy v rámci poradenství, depistáže, individuálního plánování, adaptačního zákona včetně dalších činnosti sociální práce, a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.Výklad bude doplněn novinkami(návrhy zákonů pro sociální oblast ve sněmovně) a aktuálními poznatky z praxe z oblasti sociální práce včetně výhledu pro 2020/2021.
.................................
OBSAH:
1.Novinky a aktuality v oblasti sociální práce, zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
2.Výhled dalšího vývoje pro období 2020/2021.
3.Seznámení s platným zněním adaptačního zákona a jeho využití v praxi
4.Seznámení s platným zněním "vybraných metodických postupů" a využití v praxi
5.Seznámení s novelou zákona o sociáních službách a přehled platné právní úpravy se zaměřením zejména na:
-příspěvek na péči,
-výpočet úhrad včetně stanovení úhrady podle § 91
–pro osoby, které nemohou samostatně jednat,
-využívání osobních údajů v zákonném rámci ve vztahu k sociálním službám a sociální práci
6.Odborné činnosti prováděné sociálním pracovníkem podle § 109 zákona a jejich náročnost v souladu s katalogem prací
-sociální pracovník obecního úřadu a sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb
–rozdíl ve výkonu činností sociální práce a jejich spolupráce,
7.Sociální pracovník podle zákona: písemná a elektronická dokumentace, výkon činností sociální práce, platný postup - povinnost odborného vzdělání a dalšího vzdělávání, výkon sociálního šedtření s návazností na tvorbu individuálního plánu.
Depistážní činnost sociálního pracovníka a poradenská činnost.
8.Seznámení s návrhem novely a využití vyhlášky č. 332/2013 Sb.-standardizovaný záznam sociálního pracovníka v praxi.
9.Smluvní ujednání v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v praxi.
10.Seznámení s dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (omezení poukázek)
11.Dotazy, diskuse.

Zobrazit
12.03.2019
9:00 - 13:00
Ústí nad Labem
Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků v souladu se schváleným adaptačního zákona (účinnost,kodex, seznámení s metodikou GDRP - sociální práce podle GDRP v sociální oblasti)
Zobrazitmísto konání: Dům kultury, Velká hradební 19, Ústí nad Labem
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků  v  souladu  se  schváleným  adaptačního  zákona  (účinnost,kodex, seznámení  s  metodikou  GDRP - sociální  práce  podle  GDRP  v  sociální  oblasti),
seznámení:
- s novou právní úpravou v rámci příspěvku na péči a jeho využívání,
- s metodikou  pro  poskytování  příspěvku  na  výkon  sociální  práce,
- s novelou standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
URČENO:
vedoucím a sociálním pracovníkům na obecních, krajských úřadech a u poskytovatelů sociálních služeb, ostatním pracovníkům v sociální oblasti
CÍLE SEMINÁŘE:
je doplnit a prohloubit znalosti potřebné pro praktické využití ustanovení zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů při činnosti sociálních pracovníků (činnosti sociálního pracovníka a jejich náročnost v právních předpisech
- poradenství, depistáž, sociální šetření).
Podání informací pro řešením jednotlivých případů a situací v souladu se zákonem o S.S. a dalšími právními předpisy stanovení platové třídy podle náročnosti činností (katalog prací), vymezení údajů ve smlouvě o poskytování sociání služby( soulad s § 91 a adaptačním zákonem, řešení úhrad za sociální služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., soulad činností sociální práce se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. Praktické postupy v rámci poradenství, depistáže, individuálního plánování, adaptačního zákona včetně dalších činnosti sociální práce, a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.Výklad bude doplněn novinkami(návrhy zákonů pro sociální oblast ve sněmovně) a aktuálními poznatky z praxe z oblasti sociální práce včetně výhledu pro 2020/2021.
.................................
OBSAH:
1.Novinky a aktuality v oblasti sociální práce, zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
2.Výhled dalšího vývoje pro období 2020/2021.
3.Seznámení s platným zněním adaptačního zákona a jeho využití v praxi
4.Seznámení s platným zněním "vybraných metodických postupů" a využití v praxi
5.Seznámení s novelou zákona o sociáních službách a přehled platné právní úpravy se zaměřením zejména na:
-příspěvek na péči,
-výpočet úhrad včetně stanovení úhrady podle § 91
–pro osoby, které nemohou samostatně jednat,
-využívání osobních údajů v zákonném rámci ve vztahu k sociálním službám a sociální práci
6.Odborné činnosti prováděné sociálním pracovníkem podle § 109 zákona a jejich náročnost v souladu s katalogem prací
-sociální pracovník obecního úřadu a sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb
–rozdíl ve výkonu činností sociální práce a jejich spolupráce,
7.Sociální pracovník podle zákona: písemná a elektronická dokumentace, výkon činností sociální práce, platný postup - povinnost odborného vzdělání a dalšího vzdělávání, výkon sociálního šedtření s návazností na tvorbu individuálního plánu.
Depistážní činnost sociálního pracovníka a poradenská činnost.
8.Seznámení s návrhem novely a využití vyhlášky č. 332/2013 Sb.-standardizovaný záznam sociálního pracovníka v praxi.
9.Smluvní ujednání v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v praxi.
10.Seznámení s dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (omezení poukázek)
11.Dotazy, diskuse.

Zobrazit
14.03.2019
9:00 - 13:30
Praha
Pracovní doba, doba odpočinku, překážky v práci a dovolená podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

 

Na základě řady podnětů účastníků seminářů k pracovněprávním vztahům „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, připravili jsme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy pracovní doby, doby odpočinku, překážek v práci a dovolené. Seminář je zaměřen na prezentaci v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v této oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Seminář je zaměřen na praktické potřeby personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku
* pracovní doby, její formy a rozvrhování, včetně flexibilních nástrojů,
* doby odpočinku, jeho formy a zákonné limity,
* kratší a pružné pracovní doby,
* výkonu práce z jiného místa než na pracovišti zaměstnavatele (homeworkingu a teleworkingu),
* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ,
* překážek v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele, při pružné pracovní době a při výkonu práce „z domova“
* dovolené.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

Zobrazit
02.04.2019
9:00 - 13:00
Liberec
Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků v souladu se schváleným adaptačního zákona (účinnost,kodex, seznámení s metodikou GDRP - sociální práce podle GDRP v sociální oblasti)
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:00 | cena: 1800 | lektor: Mgr. Ilona Kolářová

Zákon o sociálních službách a související předpisy, praxe sociálních pracovníků  v  souladu  se  schváleným  adaptačního  zákona  (účinnost,kodex, seznámení  s  metodikou  GDRP - sociální  práce  podle  GDRP  v  sociální  oblasti),
seznámení:
- s novou právní úpravou v rámci příspěvku na péči a jeho využívání,
- s metodikou  pro  poskytování  příspěvku  na  výkon  sociální  práce,
- s novelou standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
URČENO:
vedoucím a sociálním pracovníkům na obecních, krajských úřadech a u poskytovatelů sociálních služeb, ostatním pracovníkům v sociální oblasti
CÍLE SEMINÁŘE:
je doplnit a prohloubit znalosti potřebné pro praktické využití ustanovení zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů při činnosti sociálních pracovníků (činnosti sociálního pracovníka a jejich náročnost v právních předpisech
- poradenství, depistáž, sociální šetření).
Podání informací pro řešením jednotlivých případů a situací v souladu se zákonem o S.S. a dalšími právními předpisy stanovení platové třídy podle náročnosti činností (katalog prací), vymezení údajů ve smlouvě o poskytování sociání služby( soulad s § 91 a adaptačním zákonem, řešení úhrad za sociální služby v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., soulad činností sociální práce se standardizovaným záznamem sociálního pracovníka. Praktické postupy v rámci poradenství, depistáže, individuálního plánování, adaptačního zákona včetně dalších činnosti sociální práce, a vzdělávání pracovníků v sociálních službách.Výklad bude doplněn novinkami(návrhy zákonů pro sociální oblast ve sněmovně) a aktuálními poznatky z praxe z oblasti sociální práce včetně výhledu pro 2020/2021.
.................................
OBSAH:
1.Novinky a aktuality v oblasti sociální práce, zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
2.Výhled dalšího vývoje pro období 2020/2021.
3.Seznámení s platným zněním adaptačního zákona a jeho využití v praxi
4.Seznámení s platným zněním "vybraných metodických postupů" a využití v praxi
5.Seznámení s novelou zákona o sociáních službách a přehled platné právní úpravy se zaměřením zejména na:
-příspěvek na péči,
-výpočet úhrad včetně stanovení úhrady podle § 91
–pro osoby, které nemohou samostatně jednat,
-využívání osobních údajů v zákonném rámci ve vztahu k sociálním službám a sociální práci
6.Odborné činnosti prováděné sociálním pracovníkem podle § 109 zákona a jejich náročnost v souladu s katalogem prací
-sociální pracovník obecního úřadu a sociální pracovník poskytovatele sociálních služeb
–rozdíl ve výkonu činností sociální práce a jejich spolupráce,
7.Sociální pracovník podle zákona: písemná a elektronická dokumentace, výkon činností sociální práce, platný postup - povinnost odborného vzdělání a dalšího vzdělávání, výkon sociálního šedtření s návazností na tvorbu individuálního plánu.
Depistážní činnost sociálního pracovníka a poradenská činnost.
8.Seznámení s návrhem novely a využití vyhlášky č. 332/2013 Sb.-standardizovaný záznam sociálního pracovníka v praxi.
9.Smluvní ujednání v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v praxi.
10.Seznámení s dopady novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (omezení poukázek)
11.Dotazy, diskuse.

Zobrazit
05.04.2019
9:00 - 13:30
Praha
Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019
Zobrazitmísto konání: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1900 | lektor: Mgr. Zdeněk Schmied

Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Na základě řady podnětů účastníků seminářů zaměřených komplexně na celou problematiku pracovněprávních vztahů „od A do Z“ vyjadřujících požadavek, aby obsahem příštích seminářů byla vždy pouze dílčí, avšak tematicky ucelená věcně příbuzná problematika těchto právních vztahů, nabízíme seminář zaměřený na aktuální výklad právní úpravy vzniku, změn a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Cílem semináře je prezentace v praxi nejfrekventovanějších institutů zákoníku práce a souvisejících právních předpisů v uvedené oblasti platných a účinných v roce 2019, a to s přihlédnutím k aktuální soudní judikatuře. Výklad je přizpůsoben praktickým potřebám personalistů, mzdových účetních, vedoucích pracovníků a zaměstnanců podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.

Obsah semináře zahrnuje zejména problematiku

* obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

* jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

* vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

* změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

* skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

* odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

* vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

V rámci semináře budou účastníci informování o dílčích změnách v pracovněprávní oblasti a rovněž budou prezentovány aktuální soudní judikáty a konzultovány případné dotazy účastníků týkající se výše uvedené problematiky.

 

Zobrazit
09.04.2019
9:00 - 13:30
Liberec
Novela zákona o DPH 2019 – neziskové subjekty
Zobrazitmísto konání: hotel Liberec, Šaldovo nám. 1345/6, Liberec
čas: 9:00 - 13:30 | cena: 1800 | lektor: Olga Holubová

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH, zejména s ustanoveními, která se týkají neziskových a veřejnoprávních subjektů. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
Sledování obratu
Osoby povinné k dani – nové vymezení
Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
Poukazy – nová pravidla
Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
Nový výpočet daně, zaokrouhlování
Směna, platby virtuální měnou
Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
Osvobození bez nároku na odpočet
Korekce odpočtu a změna režimu nově
Režim přenesení daňové povinnosti

Zobrazit

Dotazník

captcha
Nahrát znovu

Liberec

Ústí nad Labem

Pardubice

Přihlásit se pod svým účtem

Založit si registraci účtu

User Registration
or Zrušit